tlo strony
logo fama

Na Powiślu

pl / en

INWESTOR

INWESTOR

Powiśle Park Sp. z o.o. jest spółką specjalnego przeznaczenia, utworzoną w dniu 17 lutego 2009 r. na cele projektu inwestycyjnego wybudowania Zespołu Biurowo-Usługowo-Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie. W ramach projektu powstają apartamenty NA POWIŚLU oraz budynek biurowy klasy A, w którym swoją siedzibę mieć będzie Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 

Powiśle Park Sp. z o.o. jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch firm z Grupy Kapitałowej PGNiG SA: Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz Biura Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., mającym na celu zagospodarowanie położonego na warszawskim Powiślu terenu, od ponad 150 lat należącego do polskiego gazownictwa, który w znacznej części zostanie przywrócony mieszkańcom miasta. Obecnie, po zmianach korporacyjnych, jedynym wspólnikiem Powiśle Park Sp. z o.o. jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 

Inwestor jest użytkownikiem wieczystym terenu, na którym znajduje się osiedle NA POWIŚLU.

 

Powiśle Park Sp. z o.o.

ul. Krucza 16/22

00-526 Warszawa

www.ppark.pl